Options PanelWhich slider style you want to used?Which skin color you want to used?
 


Reset


Fokusområder

ARKITEKTUR

Vi ønsker at arkitekturen kommer cyklerne i møde, så cykler ikke længere er et uønsket fremmedelement i ny arkitektur. Cyklerne skal tænkes ind i processen fra start. På Metrostationerne var cykler eksempelvis slet ikke med i designet.

CYKELKÆRLIGHED

Vi vil have et bedre klima mellem cykelbrugerne, hvilket vi tror allerede bliver bedre, hvis der kommer mere plads. Og så skal vi huske, at fodgængere altid har førsteret til byen.

CYKELPARKERING

Vi ønsker bedre cykelparkering. Vi vil have mindst hver tiende parkeringsplads lavet om til cykelparkering. Vi ønsker mere moderne parkeringsfaciliteter og en ændring i loven, så det bliver lovligt at låse sin cykel fast til fastnaglet offentlig materiel så som lygtepæle og det skal være tilladt at parkere en cykel på vejen.

Vi vil have en helt ny p-strategi i Københavns Kommune.

HAVNETUNNEL

Den er vi imod af et utal af grunde. For det første er det en forkert prioritering i forhold til behov og ressourcer. Den er dyr og Københavns erklærede mål er at få flere cykelbrugere. Det eneste, man opnår med en havnetunnel, er flere biler.

INNOVATION

Vi skal have vores innovation tilbage. Vi skal være foran Holland, ikke 100 år bagud. Vi – skal også opfinde regnvejrsmålere og udvendige airbags. Det er ikke godt nok, kun at kunne levere hvilestativer.

PENGE RETUR TIL CYKELBRUGERNE

Vi vil have nogen af de penge, som cykelbrugerne sparer samfundet for. Nogle af midlerne skal gå tilbage til bedre forhold for cykelbrugerne.

Der bliver kun brugt 10 procent af driftsbudgetterne på cykelbrugernes forhold. Analyser viser igen og igen, at bilister koster samfundet penge, hvorimod cykelbrugere sparer samfundet for penge. Alligevel er det også ofte cykelbrugerne, der skal holde for, når der skal spares i budgetterne på landets rådhuse.

POLITI

Vi vil generelt have et bedre forhold til politiet. Den har aldrig været mere tilspidset end nu, hvor politiet kalder cykelbrugerne for byens gøgeunger og hvor de har kvoter for bøder, der skal opfyldes, før de har fri. Det er som om politiet endnu ikke har forstået, at cykler er kommet for at blive. De daglige razziaer i København minder mere om mere om chikane.

Vi vil have fjernet politiets vetoret og i stedet indføre en konstruktiv dialog og åbenhed om beslutninger. Eksempelvis er der i Københavns Kommune flertal for at sænke fartgrænsen fra de nuværende 50 km i timen. Men politiet afviser det uden at forklare hvorfor. Og det endog selvom det er beviseligt, at det vil gøre byen bedre og spare liv.

Vi ønsker et fokus fra politiet på cykeltyveri. Det er en hån, at der ikke gøres mere.

REALPOLITISK

Vi ønsker en gennemgang af reglerne i færdelslovens Særlige regler for cykler og knallerter fra 1996. Mange er bilcentriske og overflødige og ikke er et cykelland værdigt. Vi har flere regler i Danmark end i noget andet land i verden. Eksempelvis må man ikke køre to på en cykel.

Vi vil have, at storbykommuner tager luftforureningen alvorligt.

Trængselskommissionen skal tvinges til at se bort fra motorvejeudvidelser og andre dyre løsninger og til at få cyklen ind i deres arbejde på samme niveau, som den er i Holland.

SIKKERHED

Vores politik er ikke at have nogen politik, men i stedet at læne os op af de europæiske standarder. Det betyder, at vi hverken går ind for cykelhjelme, eller er imod. Det er op til folk selv at vælge. Vi mener, at et øget signal om at bruge cykelhjelm også sender et signal om, at det er farligt at cykle. Og det er det bestemt ikke.

TRAFIKALT

Vi vil have gennemført 30 km fartgrænser og shared zones, hvilket der allerede er politisk opbakning til.

Vi vil have nye løsninger i forhold til buspassagerers ind- og udstigning. Den skal ikke altid hænge på cykelbrugerne. Bilisterne må også tage deres del af ventetiden.

Vi vil have lyskryds, der indretter sig efter cykler og ikke kun biler. For biler handler det kun om flow, cykler har en helt anden logik, men tvinges i dag ind i bilernes logik.

Vi skal have flere cykellommer og en bedre allokering af asfalt. Vi vil have ligeså mange baner som bilerne.